Franco Salomone’yi Anmak

 

Federazione dei Comunisti Anarchici üyesi Franco Salomone, 24 Mart 2008’de yıllar süren acı dolu bir hastalık sürecinden sonra Savona’da hayata gözlerini yumdu. Franco, anarşist komünizme ve sınıf mücadelesine devasa katkılar yapmış bir yoldaşımızdı.

Genç bir yaştan beri Liguria bölgesindeki çeşitli anarşist komünist örgütlere üye oldu. Sınıf mücadelesini ve komünist çizgiyi benimseyerek on yıllar boyunca hem emekçi mahallelerinde ve işçi mücadelelerinde, hem de anarşizmin yeniden inşasında süren iki uçlu bir kavgaya kendini adadı. Anarşizm, 1950’lerde anarşist komünist ilkelerini kaybetmeye başlamış ve önceki on yıllarda Luigi Fabbri’nin sıklıkla “burjuva etkisi” olarak kınadığı türden bir hümanist anarşizm tarafından ele geçirilmişti.

Çoğu Liguria’lı olan diğer yoldaşlarıyla birlikte Franco sınıf mücadeleci anarşizmi yeniden kurmada yoğun çaba harcadı ve 70’lerde onun hem örgütsel açıdan, hem de mücadelelerdeki politik ve sendikal etkisi açısından tekrar serpilmesini izledi.

Sınırları aşan bir siyasal çalışma disipliniyle Franco, İtalya ve Fransa’da faaliyet yürüttü ve Fransa’da 60’ların sonuyla 70’lerin başı arasında elde ettiği değerli deneyimleri İtalya’ya taşıdı. 70’lerin başında canlanan sınıf mücadeleci anarşist hareketin önde gelen üyelerindendi. Bu harekete şekil veren iki yapı Anarşist İşçi Kongreleri ve bu eğilimin yeni federatif örgütleriydi: İlki çok sayıda anti-otoriter sol militan için bir eğitim alanı olurken ikincisi Fransa örneğini takip ederek o günlerde “özgürlükçü komünist” adını kullanıyordu.

Umberto Marzocchi gibi diğerleriyle birlikte CGIL sendikasında çalıştı. 80’lerde bir sendikalist olarak sağlık sektöründe büyük sorumluluklar aldı. CGIL'nin Savona şubesi bugün Franco’yu bir anarşist, ama aynı zamanda “Savona CGIL’in tarihsel bir lideri” olarak hatırlıyor. “Burada yıllarca sağlık sektöründe görev yaptı ve 1997’den 2003’e kadar kamu sektörünün Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Savona’daki tüm CGIL Franco’yu büyük bir saygıyla anıyor ve yas tutuyor.”

2003’te Franco faal militanlığa geri dönerek Federazione dei Comunisti Anarchici’ye katıldı. FdCA’daki yoldaşları onu saygıyla ve muhabbetle anıyor ve Franco’nun yıllarca paylaştığı idealler için çalışacaklarını ilan ediyor.

 

Cenazesi 27 Mart 2008 Perşembe günü Savona’daki San Paolo Hastanesi’nde yapılacak.

FEDERAZIONE dei COMUNISTI ANARCHICI