Om repressionen i Italien

 

Skuggorna från dessa tragiska dagar i Genua omsluter oss återigen, fängslar och fråntar folket dess frihet, de män och kvinnor som var bland de 300 000 som demonstrerade mot G8-mötet i Genua 20-21 juli 2001. 

Den statliga repressionen slutade uppenbarligen inte på Genuas gator, utan fortsätter i anklagelser i namn av anklagelser om subversiva sammanslutningar och skapande av oordning. 

Igår – släppt i Cosenza, idag – fängslad i Genua, frisläppt idag, förföljd imorgon... men allt leder tillbaka till de där julidagarna i 2001 i Genua. Rörelsen tvingas då att jaga sin nära historia för att försvara sig själv, för att fördöma Guiluanis död som en avrättning och inte legitimt självförsvar, för att återigen kräva friheten att organisera och demonstrera mot detta klimat av segregation och den repressiva statsapparatens kvävande av medborgerliga rättigheter, vare sig det sker i Neapel, Genua, Cosenza. 

Men den enorma demonstrationen i Florens den 9:e november och arbetsplatskampen och den sociala kampen från nord till syd representerar handlingar av äkta politisk autonomi. De är beslutsamma svar från de som är direkt involverade och en indikation på att deras idéer sprids och reser politiska frågor om jämlikhet och frihet. Frågor som staten och kapitalismen inte har några andra svar än att intensifiera utsugningen och repressionen, att sparka arbetare och reducera sociala kamper till frågor om allmän ordning. 

Statens hotfulla reaction är således inriktad på att sprida skräck och osäkerhet för att kunna lägga sordin på kampens eldar i syd. Den försöker att så terrorns utsäde bland de som protesterar mot budgetnedskärningar och varsel på Fiat. Den försöker använda domstolarnas ”underliga” beslut som ett medel för att pressa för juridiska tvåpartireformer. 

MOT REPRESSIONEN !

MOT KRIMINALISERINGEN AV RÖRELSEN !

SPRID KAMPEN PÅ ARBETSPLATSERNA OCH DEN SOCIALA KAMPEN !

MOBILISERA I SOLIDARITET MED DE GRIPNA !

LÄGG NED ALLA ÅTAL !

KRÄV FRISLÄPPANDE OCH FRIHET FÖR ALLA !


FEDERAZIONE DEI COMMUNISTI ANARCHICI


12/02