6:e Nationella Kongressen

för

Federazione dei Comunisti Anarchici

Slutdokument

 

Den 6:e Nationella kongressen för Federazione dei Comunisti Anarchici hölls i Cremona, Italien den 19 och 20 juni 2004. Här följer slutdokumentet som antogs enhälligt av kongressen. Vi vill ta tillfället i akt och tacka Organisation Socialiste Libertaire (Schweiz) för att de personligen kom med sina hälsningar till kongressen, och Organización Libertaria Cimarrón (Uruguay) samt Workers Solidarity Alliance (New York, USA) för deras varma hälsningar och stöd som sändes via e-post. De motioner och övriga dokument som antogs av kongressen är redan tillgängliga på italienska på vår hemsida, och kommer snart att göras tillgängliga på andra språk.

 

1. FdCA – Federazione dei Comunisti Anarchici är de specifikt militanta anarko-kommunisternas organisation i Italien. Dess politiska aktion utgår från och riktas mot samhällets exploaterade klasser och karakteriseras av följande: 

2. Uppgiften för Federazione dei Comunisti Anarchici som en revolutionär politisk anarkokommunistisk organisation är således:

3. Federazione dei Comunisti Anarchici avser därför att utveckla sin politiska verksamhet för:

4. Inom den närmaste framtiden avser Federazione dei Comunisti Anarchici att

Enhälligt antaget av den 6:e kongressen

Cremona, 20e juni 2004

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI

 

Översatt av Zana och Patrik, Göteborg, augusti och september 2004