"DE VIJAND MARCHEERT ALTIJD AAN JE HOOFD..."

 

De Anglo-Amerikaanse invasie van Irak is slechts de laatste militaire episode in de wereldoorlog die uitbrak aan de vooravond van de 21e eeuw als een gevolg van conflicterende belangen tussen grote machten en wilde regionale elites. Op het spel staat de economische controle over grondstoffen, deposito's, commerciŽle routes. Op het spel staat de politieke en ideologische onderwerping van de volksmassa's van de zich ontwikkelende of zeer arme landen aan de dominante burgerlijke klassen. In een continu proces van ontbinding en destabilisatie van het huidige geopolitieke scenario in het Midden Oosten, zetten Groot BrittaniŽ en de VS het doel om iedere ontwikkeling van politieke, economische of religieuze machten die de Anglo-Amerikaanse kapitalistische belangen zou kunnen schaden, door. Na de Balkan, Afghanistan en Palestina is het nu de beurt aan Irak dat alleen schuldig is in die zin dat het in een strategisch deel van de planeet ligt en wordt bestuurd door een bloeddorstige dictator die is "losgebroken" van (of "in de steek is gelaten" door) zijn ex-bondgenoot, de VS.

De financiŽle opbrengsten van de oorlog voor de VS economie zullen van korte duur zijn, als ze er al zijn (zie, bijvoorbeeld, de recessie die volgde op de oorlog in 1991), maar de effecten voor de instabiliteit die het wil voortbrengen in het gehele gebied moeten worden beschouwd als schade toebrengend en lang durend.

Hoe gelukkig we ook kunnen zijn als gevolg van de schade voor de internationale instituties en de internationale balanzen van macht (scheuren in de VN, de EU, de NAVO, de effecten op de al ruzieŽnde WTO, de hoon van Rusland en China, de groei van het Islamitisch fundamentalisme) zijn er bepaalde andere aspecten waar we ons zorgen over maken:

De taak van anarchistisch communisten is dan de nauwe verbanden tussen het kapitalisme en het militarisme te onthullen en onze ideeŽn over de anti-militaristische en anti-kapitalistische strijd, waarin het streven naar vrede centraal staat, bekend te maken. Binnen de pacifistische beweging zelf is het noodzakelijk de kennis dat werkelijke vrede zonder en tegen het kapitalisme, zonder en tegen het militarisme, wordt gebouwd, te verspreiden en op basis hiervan te handelen. Om deze reden nemen we deel aan de demonstraties en mobilisaties die nu in heel ItaliŽ plaatsvinden. Om deze reden zullen we op 5 April bij Aviano zijn. Om deze reden bouwen we aan massacomitee's tegen de oorlog om voor de onmiddelijke toekomst het volgende te eisen:

FEDERAZIONE DEI COMMUNISTI ANARCHICI
(Federatie van Anarchistische Communisten)

2003