FdCA Basis Strategie document

Voor de liquidatie van de staat

 

Het volgende document over basis strategie werd aangenomen op het laatste FdCA Nationaal Congres, gehouden in oktober 2006, een van vier van zulke documenten die werden aangenomen. Meer informatie over de theoretische documenten en posities van de Federatie kunnen worden gevonden onder de "organisatie" afdeling van onze Engelse website www.fdca.it/fdcaen -- 20 december 2006 FdCA Internationale Betrekkingen

 

Voor het te hebben over het probleem van de overgangsperiode, moet de anarchistisch communistische politieke organisatie eerst duidelijk zijn over de verschillende concepties die het einde van de burgerlijke staat voorzien als een gevolg van de politieke en institutionele breuk die wordt veroorzaakt door een succesvolle proletarische revolutie, niet alleen vanuit het gezichtspunt van terminologie, maar in termen van onze basis strategie.

We gaan voorbij de concepten van de "afschaffing van de staat" of de "vernietiging van de staat" aangezien ze twee aspecten met zich mee brengen met betrekking tot het einde van de staat die gebaseerd zijn op de gewelddadige actie door een groep van professionele politici en de onmiddellijke of snelle aard van deze actie.

Helemaal tegenover deze twee concepten kunnen twee andere concepten worden gevonden, die we ook afwijzen. Dit zijn het concept van het "afsterven van de staat" en "de ondergang van de staat". We gaan voorbij deze beide concepten aangezien ze met zich mee brengen, in het geval van het eerste concept, een verwijzing naar een geheel objectief, mechanisch proces dat zou leiden tot het verdwijnen van de staat en, in het geval van het tweede concept, tot een meer geleidelijke aard van het zelfde proces.

Terwijl we in de eerste twee gevallen geloven dat gewelddadige actie door een politieke minderheid tegen de staat geen zin heeft als er geen werkelijke proletarische zelf-organisatie is, en wat de tweede twee gevallen betreft geloven we dat het onmogelijk is dat de ondergang van de staat een spontaan en automatisch proces is, zonder revolutionaire actie die wordt uitgevoerd door de ondergeschikte klasse die in de richting van dat doel werkt.

De anarchistisch communistische keuze voor onze basis strategie is de conceptie van de "liquidatie van de staat" - de politieke en economische actie van organisatie van proletarische autonomie die er naar streeft iedere heropbouw van de staat onmogelijk te maken en iedere basis er voor op een sociaal niveau te verwijderen.

De liquidatie van de staat is, dan, de vernietiging van de structuren van uitbuiting en het apparaat van overheersing, en de beweging van een maatschappij die is opgedeeld in klassen naar een anarchistisch communistische maatschappij. Het maakt een werkelijkheid van het revolutionaire doel om af te rekenen met de wettelijke, militaire en bestuurlijke instituties die de klassen maatschappij reguleren, zodat communistische methodes van productie, distributie en sociale regulering onder de controle van de proletarische structuren op basis van zelfbestuur op een gefedereerde en libertaire wijze tot stand kunnen worden gebracht.

(goedgekeurd op het 7e congres van de FdCA, 2006)