Van "maak jacht op de zuiderling" tot "maak jacht op de Roemeen":

controle, uitbuiting en gender geweld

 

Niet zo lang geleden was het voor iemand genoeg om “terrone[1] te worden genoemd om onmiddellijk te worden gebrandmerkt als een mafioso, van een gewelddadige aard en inferieur aan het pure ras van Noord Italië. Als ze “op de verkeerde plek” werden gevonden, op zoek naar werk in het noorden of moeite hadden om een plek te vinden om te wonen of te werken, konden ze gemakkelijk worden teruggestuurd naar hun geboorteplaats, door middel van een bevel tot verwijdering. Nu zijn veel van de kinderen en kleinkinderen van deze “terroni”, die er uiteindelijk in slaagden in het noorden werk te vinden, dit vergeten, ook dankzij de invloed van de machthebbers, en keren zich tegen de laatsten die zijn gekomen, in het bijzonder degenen uit Oost Europese landen, ondanks het feit dat veel van deze landen nu deel uitmaken van de zelfde Europese Unie. En hoe moeilijker het voor hen wordt om rond te komen met hun lage lonen, hoe groter de kans dat mensen beginnen na te denken over de enorme economische en sociale ongelijkheden die bestaan, en hoe groter de behoefte om een zondebok te zoeken.

Iedere keer dat een economische crisis de kop opsteekt en grote delen van de bevolking economische en sociale problemen beginnen te krijgen, kan een nieuwe groep van “terroni” worden gevonden die de schuld kan krijgen van de moeilijkheden. Natuurlijk, Fini & Co. zijn gelukkig met de gelegenheid om de vlammen aan te wakkeren, maar ze zijn fascisten (hoewel in deze dagen met witte shirts en nette pakken) en dus komt het racisme dat de wortel van hun ideologie is heel gemakkelijk naar boven.

Wat veel serieuzer is, is wat in recente dagen is gebeurd, hoewel het perfect past in het huidige politieke klimaat waarin het gehele politieke veld verder en verder naar rechts schuift. Een vrouw wordt aangevallen door een Roemeen en raakt zwaar gewond [2]. De reactie? Een decreet van de regering waarin de mogelijkheid wordt onderzocht om alle Roemenen het land uit te zetten; de slechte woningen waarin verschillende groepen individuen strijden om te overleven worden met de grond gelijk gemaakt; groepen die buitenlanders aanvallen vullen de straten. En deze maatregelen, die net zo ineffectief als demagogisch zijn, worden voorgesteld als een oplossing van alle problemen, problemen die gaan van de agressieve aard van groepen sociale buitenstaanders die automobilisten bij verkeerslichten ergeren, tot de al te zichtbare armoede op straat. Ook op een lokaal niveau, dus vegen veel burgemeesters in het land hun vuil onder het tapijt. En de media worden gevoed door vervalste gegevens …

Het maakt ons nog bozer als we denken aan al de vrouwen die gedurende recente maanden barbaars zijn vermoord door mannen, echtgenoten of vrienden, vaak eenvoudigweg aangeduid als “misdaden van passie”, niet de moeite waard voor een soortgelijke openbare woede, rouw of vastbeslotenheid om te voorkomen dat het weer gebeurt. Het zijn tweede klasse slachtoffers omdat ze binnen hun families werden vermoord en niet door een moordenaar die kon worden gebruikt als zondebok. Belangrijk is niet te veel aandacht te besteden aan de groeiende armoede, het niet bestaan van sociaal beleid voor degenen die in de problemen zitten of het verwelkomen van migranten, de afwezigheid van huisvestingsbeleid, het ontmantelen van openbare en sociale dienstverlening. De wereld van de politiek wil de maatschappij niet meer anders besturen dan door middel van brute kracht, de civiele maatschappij heeft ingestemd met de simplistische gelijkstelling van buitenlanders=criminelen. Dus wat doen we met de fascisten die sommige Roemenen aanvielen? Zetten we ze uit Italië of uit de Europese Unie? Nemen we hen hun burgerschap af? Of worden we verondersteld ze te zien als degenen die ons vaderland Italië redden?

Het probleem is dat de oproep tot een heksenjacht gericht is op de arbeiders van het land, die andere zorgen hebben. Hoeveel werkelijke problemen liggen verborgen achter dit probleem van veiligheid, als gevolg van de wens van de regering om de maatschappij om te vormen tot een enkele, zwijgzame kudde? De stijgende kosten van levensonderhoud, arbeidscontracten die niet worden gerespecteerd, steeds toenemende precariteit, meer en meer diensten geprivatiseerd en dus duurder en minder efficiënt, toenemende schulden, en als gevolg hiervan meer mogelijkheden om de maatschappij te chanteren, meer sociale controle. Meer angst. Angst voor de toekomst. Angst voor tasjesdieven. Angst voor iedereen die anders is…

We twijfelen er niet over dat om veiligere steden te krijgen het nodig is de armoede te verminderen. Ze moeten steden zijn waar genoeg geld is om woningen te geven aan de daklozen; waar het investeren in cultuur dialoog tussen culturen inhoudt en het vergemakkelijken van integratie in scholen en niet “Witte Nacht” festivals die de hele nacht duren of modeshows; waar niemand clandestien is en iedereen legaal kan werken en niet wordt onderworpen aan chantage; waar ellende niet een eindeloze ketting is die eindigt met het vermoorden van de zwakkere leden van de maatschappij, gewoonlijk vrouwen. Niet steden waar kinderen die in huizen van karton wonen uit worden getrapt omdat mensen bang zijn voor buitenlanders.

Maar om het soort steden te krijgen die we willen, niet degenen die ze voor ons maken, moeten we nieuw leven geven aan de klassenstrijd, we moeten zo handelen dat ongelijkheden worden beperkt, zodat er hernieuwde solidariteit kan zijn tussen mannen en vrouwen van alle nationaliteiten. Iedereen moet de grenzen van deze maatschappij kennen, een maatschappij waarin de rijkdom van de weinigen en de uitbuiting van de velen blijft groeien en waarin geweld tegen vrouwen een permanente terugval is.

Tegen racistisch, seksistisch beleid en de groeiende politie staat

Eenheid, solidariteit, klassenstrijd en feministische strijd!

Federazione dei Comunisti Anarchici

6 november 2007


[1] “Terrone” is een vernederende naam voor Italianen uit het arme
agrarische Zuiden.
[2] De vrouw stierf helaas, als gevolg van de brutale aanval.

[Translation by a-infos-nl]