Dit is geen wandeling in het park van sociale verzoening ... het is de klassen oorlog tegen het systeem, tegen het kapitaal, tegen het fascisme

 

Het is een vreemde plek, Italië.

In L'Aquila wordt de aardbeving gebruikt als een excuus om te experimenteren met nieuwe vormen van sociale controle,. In Vicenza bevestigt het regime diens aard als een politie staat, waarbij diens eigen regels worden geschonden door een militaire blokkade op te zetten in een poging een toegestane mars, waartoe werd opgeroepen door een lokaal bewonerscomité, te verhinderen. De dag erna worden 21 militante activisten, kameraden en studenten gearresteerd in Turijn, Bologna, Padua, Napels en Reggio Calabria, wegens het demonstreren tegen de G8 Universiteit Top. En als studenten aan de La Sapienza Universiteit in Rome hun bezetting voortzetten als een protest tegen de arrestaties van andere studenten, wordt een anti-G8 mars tegengehouden en opgebroken, waarbij mensen worden gearresteerd.

Tegelijkertijd probeert de staat en diens apparaat de aandacht van de tragedie in Viareggio [1] af te leiden door tientallen huiszoekingen uit te voeren en twee mensen te arresteren, waarbij het gebruikelijke vermoede dreigement van een anarcho-insurrectionalistische aanval werd gebruikt, deze keer tegen de veiligheid van de spoorwegen! Alsof het niet de jacht op winst, koste wat het kost, en de privatisering van het openbaar vervoer is die leidt tot fatale ongelukken en vernieling.

Sinds de dagen van de G8 in Genua 2001 zijn we getuigen geweest van de in toenemende mate operationele autonomie van de politiemacht, waarbij direct wordt gereageerd op de uitvoerende macht; verschillende regeringen, zowel centrum-links als centrum-rechts, hebben de vaardigheid van de staat voor repressie geleidelijkaan laten versterken, wat heeft geleid tot de invoering van het nieuwe "Veiligheidspakket" [2], dat iedereen raakt - arbeiders, studenten, Italianen en nieuwe inwoners. Het uiteindelijke doel van het "pakket" is alle vormen van sociale strijd en vakbondsstrijd weg te vagen, beginnend met de anti-G8 protesten, om alle klasse solidariteit uit te bannen, en alle toekomstige vormen van volksstrijd te intimideren.

Tegenover dit repressieve, subversieve project van de staat tonen we onze meest volledige solidariteit door ons aan te sluiten bij het refrein "PROTESTEREN IS GEEN MISDAAD - LAAT ZE ALLEMAAL VRIJ!". Verenigd met al degenen die zich hebben verzet, en zich blijven verzetten, tegen de repressie, roepen we als anarchistische communisten op tot klasse eenheid en de mobilisatie van alle basis organisaties in een NIEUW VERZET.

"JULLIE HEBBEN ONS NIET BANG GEMAAKT ? WE ZIJN NOG NET ZO VASTBESLOTEN!"

Federazione dei Comunisti Anarchici
Nationaal Secretariaat

9 juli 2009

 

[1] Op 29 juni 2009 ontspoorde een vrachttrein met LPG in de stad Viareggio, wat enorme explosies en branden veroorzaakte en waardoor meer dan 20 mensen stierven.

[2] De nieuwe wet voert een lange lijst van veranderingen door, waarvan velen immigranten direct treffen. Dit zijn de voornaamste veranderingen: de invoering van gelegaliseerde vigilante patrouilles; illegale immigratie is nu een misdrijf; detentie centra voor immigranten kunnen nu vermeende illegale immigranten vasthouden tot 18 maanden in plaats van 3 maanden; het verhuren van een appartement aan een illegale immigrant wordt bestraft, tot 3 jaar gevangenisstraf; gevangenisstraffen voor graffiti artiesten; de overtreding van het "beledigen van een ambtenaar in functie" is heringevoerd; de voorwaarden voor het verkrijgen van het Italiaanse burgerschap zijn verscherpt en duurder geworden; kantoren voor het overmaken van geld zijn nu verplicht van alle gebruikers de verblijfsvergunning te vragen, daarvan voor 10 jaar kopieen te maken en verslag te doen van pogingen van iedereen zonder papieren om geld over te maken; de Italiaanse taaltest moet nu worden gehaald voordat een permanente verblijfsvergunning kan worden toegekend; iedereen die niet in staat is zich te identificeren krijgt een gevangenisstraf van 1 jaar en een boete van 2.000 euro; dakloze mensen zullen worden geregistreerd; immigranten die verzoeken om medische behandeling in ziekenhuizen kunnen worden overgedragen aan de politie als ze geen papieren hebben; verblijfsvergunningen zijn verplicht om geboortes te registreren.

[Vertaling door a-infos-nl]