Over oorlog, anti-militarisme, vrede en uitbuiting

 

Tegenover de toenemende militaire inspanningen van de burger maatschappij (zowel fysiek als gebaseerd op de media) en met de verspreiding van een mislijdende overtuiging van een “situatie van noodzakelijkheid” voor een militaire aanwezigheid in iedere plek op de aarde om de veiligheid te garanderen (sic!), moeten we de verspreiding van een krachtig anti-militaristisch bewustzijn stimuleren. Tegenover de groei en de globalisering van militaire bondgenootschappen, moeten we de groei en voortgaande politieke activiteit van een eveneens wereldwijde beweging, die sterk anti-militaristisch en anti-oorlog is, stimuleren. Deze beweging moet de stevige band tussen het militarisme en het kapitalisme ontmaskeren. De FdCA ontwikkelt de tactiek daarom op basis van de volgende strategische lijnen:

*Oorlogen breken altijd uit als gevolg van een botsing tussen enorme economische belangen en geopolitieke macht. Ongeacht de redenen die voor oorlog mogen worden gegeven (anti-terrorisme, humanitair, nationalistisch, etnisch, religieus, tussen stammen, enz.) dienen deze altijd om de werkelijke doelen te verhullen en de zaden van de haat te zaaien met het doel om de zwakkere, armere klassen tegen elkaar op te zetten.

*Nationalisme en etnische of godsdienstige identiteit zijn de ideologieën die steeds vaker door nationale Staten en door economisch-militaire machtsgroepen (vaak ontwikkelingslanden of “heel arme” landen) worden gebruikt om consensus te bereiken over hun protectionistisch economisch beleid. Dit beleid wordt ontworpen om markten of de controle over grondstoffen en strategische corridors als een integraal deel van het globaliseringsproces te beschermen, waarvoor de werkende klassen moeten opdraaien. Dus betekent het strijden tegen het nationalisme het strijden tegen het kapitalisme.

*Militarisme en de militarisering van de maatschappij zijn vormen van sociale controle die hand in hand gaan met nationalistische ideologieën. Ze vormen de wereldmarkt voor de wapenhandel. Ze openen de weg voor imperialistische belangen. Strijden tegen het militarisme betekent strijden tegen het kapitalisme.

*Anti-terroristische of “humanitaire” militaire interventie tegen verschillende dictators en kasten, of ter ondersteuning van oorlogvoerende nationale belangen, leiden niet tot bevrijding of democratie, maar tot een situatie van voortgaande oorlog. Legers en militaire bases worden semi-permanent gevormd in oorlogszones en in nabije landen, om de economische belangen van het internationale kapitalisme te beschermen. Hiernaast zien we de groei van de hypocriete markt in “humanitaire hulp” en “wederopbouw” met alle speculatie en misbruik van burgers die dit met zich mee brengt. Strijden tegen militaire interventie betekent strijden tegen het kapitalisme.

De anti-militaristische strijd is onderdeel van de algemene anti-kapitalistische strijd. In overeenstemming hiermee plaatst de FdCA de grootst mogelijke nadruk op de strijd tegen de heersende klassen van alle landen; we plaatsten niet het ene volk boven het andere, noch stimuleren we de emancipatie en bevrijding van een volk (in de zin van alle klassen omvattend) als dit dient om de klasse overheersing van een nieuwe nationale bourgeoisie over de zoals gewoonlijk uitgebuite massa’s in stand te houden.

Alternativa Libertaria – November 2004
Online nieuwsblad van de FdCA

Download het in PDF formaat van:
http://www.fdca.it/fdcaen