Dag van de Arbeid 2008

Naar een nieuwe internationale beweging van de uitgebuitenen,

Tegen het neoliberalisme, tegen oorlog, tegen honger en armoede,

Voor vrede, voedsel en huisvesting voor allen, voor veilige en zekere banen,

Naar het libertaire alternatief!

 

Een brute reactie is losgemaakt door staten in de hele wereld tegen de cyclus van sociale strijd, arbeidersstrijd en politieke strijd die sinds de late 20e eeuw is uitgevoerd door de bewegingen van oppositie tegen neoliberalisme, met een voortdurend algemeen slechter worden van leefomstandigheden van miljoenen proletariŽrs die in toenemende mate door kapitalistische uitbuiting tot slaaf worden gemaakt.

In ieder land provoceert het primaat van financiering als de motor van de economie, met diens dodelijke regels gebaseerd op verhogingen van de rente, krediet vermindering en sociale dumping, een ernstige crisis. De gevolgen er van kunnen worden gezien in het feit dat miljoenen gezinnen steeds dieper in de schulden en verarming raken en hun huizen en hun economische zekerheid verliezen. De arbeidskracht wordt geconcentreerd in meer intensieve en in hoge mate geflexibiliseerde eenheden van uitbuiting om het aanbod en de concurrentie in macro economische gebieden (uitbreiding van de EU, het opnieuw lanceren van Mercosur en ASEAN, de WTO crisis, enz.) te versterken. De concentratie van productie in monopolies op een internationale basis (motor industrie, energie, telecommunicatie, agro-chemische/farcmaceutische bedrijven, enz.) vernietigt sociale rijkdom en banen en produceert een voedsel crisis zonder precedent. Economische ontwikkeling heeft de neiging een neuron-achtig netwerk van bevoorrechte gebieden en daarmee verbonden corridors van kapitaal en grondstoffen te scheppen, waar omheen publieke en private investering kan stollen, waardoor de grote gebieden er tussen armer worden. En de achtergrond van dit alles is de staat van endemische oorlog die is geschapen door de VS, voor controle over het systeem van imperialistische afhankelijkheden, het toenemende gebruik van militarisme en nationalisme (en al diens godsdienstige en etnische varianten) om een gebied te controleren/de-stabiliseren dat gaat van het Midden Oosten door Azie en Afrika, en de autonomie van de uitgebuite klassen te vernietigen door ze te dwingen partij te kiezen voor een staat, godsdienst of elite, waaraan ze hun huidig en toekomstig lot van uitbuiting toevertrouwen.

In deze moeilijke situatie streven de sociale strijd, arbeidersstrijd en politieke strijd van het proletariaat in ieder land er naar zich te verzetten tegen de verschillende vormen van kapitalistische uitbuiting en de brute repressie die de staten hebben losgelaten, wat het in toenemende mate duidelijk maakt dat we nu:

Anarchistisch communistische en libertair communistische organisaties steunen, bevorderen en assisteren bij ieder initiatief dat gericht is op het heropbouwen van een grote internationale beweging

een grote internationale beweging wier hart en wier basis ligt in de sociale organisaties, arbeiders organisaties, culturele organisaties, politieke organisaties en anti-militaristische organisaties van de basis, en ook in hun vaardigheid om de vormen van strijd die zich ontwikkeling te federaliseren op een nationaal en internationaal niveau.

Voor dat doel steunen we:

1 mei 2008

Federazione dei Comunisti Anarchici (ItaliŽ)
Workers Solidarity Movement (Ierland)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Zuid Afrika)

 

[Vertaling door a-infos-nl]