Herinner je ... om de strijd voort te zetten

Anti-fascistisch aperitief in Fano

 

Oorlog, politieke en sociale onderdrukking, intolerantie, racisme, het uitroeien van vijanden en “inferieure rassen”. Miljoenen mensen – joden, politieke tegenstanders, communisten, anarchisten, socialisten, homoseksuelen, zigeuners en etnische minderheden – kwamen aan bij de poorten van de concentratiekampen, uitroeingskampen die door de nazi en fascistische dictaturen waren geschapen, om nooit meer te vertrekken, behalve als assen voor de wind.

Het herinneren aan de kwaden van macht uit het verleden moet dienen om onze ogen te openen voor de verschrikkingen en fouten van nu. Raciale haat, homofobie, mannelijk chauvinisme en nationalisme leven helaas nu nog steeds.

Groepen van nazi-skins zoals Forza Nuova zijn de meest duidelijke voorbeelden en, zoals we in dit deel van het land hebben gezien, ze proberen altijd in het lokale politieke en sociale leven te kruipen. We zouden helemaal niet verrast zijn als de lokale rechtse alliantie in de gemeenteraad de deur open zou laten naar hun saaie kleine wereldje van macht en een manier vinden om wat fijne, jonge kale mensen met tatoeages met een Keltisch kruis toe te laten om ooit op hun lijst van kandidaten voor lokale verkiezingen te komen.

Maar fasicistisch, racistisch beleid bestaat niet alleen in de kleine nazi groepen waarvan wordt toegestaan dat ze zich vormen – het bestaat binnen de geinstitutionaliseerde politiek, waarbij de “speciale” anti-immigranten wetten, de verschillende wettelijke maatregelen al naar gelang de inhoud van iemands portemonnee en iemands paspoort, de klerikaal-fascistische aanvallen op vrouwenrechten om er voor te kiezen toegang te hebben tot abortus zonder hun levens in gevaar te brengen, de muren die de goeden scheiden van de slechten in steden zoals Padua, de oorlogen in de naam van de dollar, het toenemend modieuze nationalisme en patriottisme, de steeds meer gehoorzame houding tegenover het leger duidelijke voorbeelden zijn, om nog maar te zwijgen over de toenemende sociale controle over de privé levens van mensen.

Het kapitalisme van nu is een wilder kapitalisme, een kapitalisme dat mannen en vrouwen tot slaven met onverdraagbare woonomstandigheden en arbeidsomstandigheden maakt: precariteit, achtervolgingen, hele lage lonen, ploegendiensten van 14 uur die leiden tot de dood op bouwterreinen, de dood in fabrieken en de dood op straat.

Zo gauw we onze waakzaamheid verminderen en de strijd afneemt zien we een versterking van het fascisme en intolerantie van alle soorten – die door de machthebbers worden gebruikt om informatie en de hersenen van mensen te manipuleren. Het systeem en het kapitalisme zelf voeden zich aan het gebrek aan zelfvertrouwen van de armen en de oorlogen tussen de armen, zoals we nu maar al te vaak kunnen zien tussen italiaanse arbeiders en immigranten arbeiders.

Zowel de herinnering van het verleden als de verschrikkingen van het heden zouden de wil om te rebelleren moeten laten ontstaan, om dingen te veranderen, om een wereld op te bouwen die niet alleen beter maar ook totaal anders is. Een wereld gebaseerd op klasse solidariteit, op de gelijkheid van rechten ongeacht sekse of nationaliteit, een maatschappij zonder bazen, op het werk of in onze privé levens.

Ons geheugen moet, meer dan ooit tevoren, een gemeenschappelijk geheugen zijn, een geheugen dat ideeen van vrijheid voortbrengt, een geheugen dat vanaf slechts een herdenking door gaat naar permanente anti-fascistische actie.

Federazione dei Comunisti Anarchici
“Nestor Machno” afdeling, Fano/Pesaro

Anti-fascistisch aperitief
Zaterdag 26 januari 2008
Fano, in het gebouw van
ALTERNATIVA LIBERTARIA
In via serravalle, om 6 uur


[Translation by a-infos-nl]