Για τη διαδήλωση στη Βιτσέντζα Ενάντια στην αμερικάνικη βάση

Ανακοίνωση της FdCA

Η Federazione dei Comunisti Anarchici (FdCA – Ομοσπονδία των Κομμουνιστών Αναρχιών) παίρνει μέρος στην πανεθνική διαδήλωση σε όλη την Ιταλία ενάντια στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα και υπέρ της άμυνας και προάσπισης των τοπικών κοινοτήτων από τις βλαβερές συνέπειες του μιλιταρισμού.

Η πανεθνική αυτή διαδήλωση θα γίνει σήμερα, 2 Δεκέμβρη 2006, στην πόλη της βόρειας Ιταλίας Βιτσέντζα.

Σε ευθυγράμμιση με τις αντιμιλιταριστικές οργανώσεις και συσπειρώσεις, οι αναρχικοί κομμουνιστές θα υποστηρίξουν ενεργά τους αγώνες των τοπικών επιτροπών πολιτών οι οποίες αποτελούν ζωτικά μέσα εάν ο αγώνας αυτός φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μαζικό κίνημα, ικανό να θέσει ένα τέρμα στη στρατιωτικοποίηση ειδικά της περιοχής της Βιτσέντζα, μια περιοχή που ήδη διαθέτει μεγάλο αριθμό στρατιωτικών και άλλων παρεμφερών εγκαταστάσεων.

Ελπίζουμε ότι το κίνημα της Βιτσέντζα θα μπορέσει να συνεχίσει τη διατήρηση της αυτονομίας του από κάθε απόπειρα πολιτικάντικης χειραγώγησης, υποστηρίζοντας μια μορφή οργάνωσης η οποία να ευνοεί και προωθεί την κοινωνική αυτο-οργάνωση, κάτι που μπορεί να διατηρήσει το κίνημα οργανωμένο από τα κάτω, χωρίς να υπονομεύεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων από αυτό.

Ο αγώνας ενάντια στην κατασκευή μιας στρατιωτικής υπερ-βάσης στη Βιτσέντζα είναι ζωτικός για όλο εκείνο τον κόσμο και τις κοινωνικές οργανώσεις που αγωνίζονται για ειρήνη, ενάντια σε ένα μόνιμο προληπτικό πόλεμο.

28 Νοέμβρη 2006 

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI
Ομοσπονδία Κομμουνιστών Αναρχικών

 

* Δημοσιεύτηκε στο www.anarkismo.net και www.ainfos.ca Ελληνική μετάφραση «Ούτε Θεός-Ούτε Αφέντης», Μελβούρνη, 1 Δεκέμβρη 2006.